Repetities nieuwe voorstelling Pier21 van Freark Smink en Klaasje Postma van start

Freark Smink had een diepe wens om nog één keer een voorstelling te schrijven en na drie jaar onderzoek, interviews en probeersels is het gelukt met ‘Wat Soesto!’ Hij heeft een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie, gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder. In deze bijzondere tijden van corona betekent dit laatste, Klaasje Postma is in het dagelijks leven zijn vrouw, dat de repetities ‘gewoon’ van start kunnen. Hoe de wereld er 23 oktober, de dag van de première, uit zal zien, is nog niet helemaal duidelijk, maar Freark en producent Pier21 gaan ervan uit dat vanaf die datum live gespeeld kan worden.

‘We bekijken verschillende scenario’s, van het spelen voor 30 personen in dorpshuizen tot het spelen voor 100 personen in iets grotere zalen . Uiteraard alles binnen de richtlijnen van de overheid. Veiligheid staat voorop’, aldus David Lelieveld van Pier21, die in gesprek is met beheerders van dorpshuizen en  de directies van de theaters om de tournee voor te bereiden.

Freark: “It is geweldich om wer te rippetearen, en wer te fielen hoe moai live teater is. Tsjin  ús publyk oeral yn Fryslân soe ik sizze wolle: We komme der oan !”

De voorstelling ‘Wat Soesto!’ is na ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ opnieuw een bijzondere voorstelling van Pier21 die door de provincie gaat reizen en in Friesland het gesprek op gang probeert te brengen over een actueel thema;  in dit geval over de situatie van de boeren.

Frans, de hoofdpersoon uit `Wat soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in het gras kon liggen en naar de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was! Onder de strenge hand van zijn vader leerde Frans zelf boer te worden. Dat was niet altijd even gemakkelijk, al hoezeer zijn moeder hem probeerde te beschermen. Later als zelfstandig boer krijgt Frans te maken met eisen vanuit de overheid en druk vanuit de maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat je veehouder bent. Terwijl zijn  oude moeder op de achtergrond onverstoorbaar haar eigen leven leidt, maakt Frans de balans op. Op de keper beschouwd heeft hij geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie. Wat zou hij dan moeten doen met zijn tijd? Waarom zegt de maatschappij niet duidelijker wat zij van de boeren verwachten, zodat hij eindelijk weer trots kan zijn dat hij boer is?

Comments 2

    1. Post
      Author

      Dan litte we dat witte! Hopelik foar de simmer! At Jo eefkes oanmelde foar de nijsbrief dan bliuwe Jo op de hichte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *