Invloed Corona op onze activiteiten

Bêste minsken,

Fansels folgje wy it útsûnderlike nijs oer it Coronafirus op de foet. Wy stean achter de maatregels dy’t ynset wurde om fierdere fersprieding fan it firus te beheinen en de sûnens fan ús spilers en ús publyk gean ús boppe alles. Lykwols hat ien en oar fuort gefolgen foar ús aktiviteiten, benammen de tarieding fan ús lokaasjefoarstelling `SKAAD’. Wy wolle it stik hiel graach sjen litte, mar op dit stuit is it noch ûndúdlik oft dat slagget. Sadree’t wy mear witte, diele wy dat fia ús kommunikaasjekanalen. Sjoch foaral ús nijsbief. Minsken mei in kaart foar de foarstelling hâlde wy ek persoanlik op de hichte.

Wy winskje elk it bêste ta yn dizze bysûndere situaasje en hooplik oant gau!

Beste mensen,

Uiteraard volgen wij het uitzonderlijke nieuws over het Coronavirus nauwgezet. Wij staan achter de maatregelen die ingezet worden om verdere spreiding van het virus te beperken en de gezondheid van onze spelers en het publiek zijn het allerbelangrijkst. Ondanks dat dit meteen gevolgen heeft voor onze activiteiten, waaronder de voorbereidingen voor onze locatievoorstelling SKAAD. We willen de voorstelling heel graag uitvoeren, maar op dit moment is het onzeker of we dit kunnen realiseren. Zodra wij hierover meer kunnen laten weten, dan delen we dit via onze communicatiekanalen waaronder onze nieuwsbrief. Als je een kaart hebt voor SKAAD ontvang je een persoonlijk bericht.

We wensen een ieder sterkte toe in deze uitzonderlijke situatie en hopelijk tot snel.

Een hartelijke groet, Freonlike groetnis,

David, Margret, Alie en Wini

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *