Tige slagge Publyksakademy MCL

Op tongersdei 21 febrewaris, foarôfgeande oan de foarstelling ‘It wie op in simmerjûn’, fûn de Publyksakademy fan it Medisch Centrum Leeuwarden plak. It stampfolle Pieter Bonnema Auditoarium harke oandachtich nei it persoanlike ferhaal fan Toine Heijmans. It wie in tige slagge jûn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *