Pers over Koning van het grasland

Leeuwarder Courant:
“De voorstelling trekt de toeschouwer met minimale middelen het verhaal in en voorziet in een lach en een traan. Het gelaagde script […] weet zonder een mening op te leggen uit te nodigen tot discussie …” ★★★★
Lees de hele recensie in de afbeelding hierboven

Friesch Dagblad:
“… een inspirerende voorstelling waarin de poëzie en de toneelkunst een wapen bieden tegen onverschilligheid en onwetendheid door regelfetisjisme. Als de natuur je lief is, moet je naar deze voorstelling.”
Lees hier online

De Moanne:
“Lokaasjefoarstelling dy’t rekket!”
Lees hier online

Simmerdeis (Jerrie journaal):
“De voorstelling geeft geen directe antwoorden. Dat is ook de bedoeling. Wij, de toeschouwers, worden prettig gedwongen om ons in te leven en na te denken. […] Het spel van de acteurs is waarachtig en overtuigend.”
Lees hier online

MNSKP:
“…deze acteurs weten de onmacht en de wanhoop formidabel over te brengen. Het is een schrijnend schouwspel, waardoor je met een weeïg gevoel in je maag je afvraagt wat de toekomst gaat brengen voor de boeren.”
Lees hier online