Nijsbrief desimber 2018

It jier 2018 is hast foarby. In jier wêryn’t der fan alles barde rûnom Ljouwert-Fryslân 2018, Kulturele haadstêd fan Europa. Foar Pier21 stiene de lêste moannen fan dit jier yn it teken fan de nije foarstelling ‘It wie op in simmerjûn’. De ôfrûne fjouwer wiken is der hurd repetearre en fan begjin jannewaris ôf sil de montaazje fan it stik plak fine yn De Bidler yn Wergea.
Yn de nijsbrief bringe wy jo op ‘e hichte fan de lêste ûntjouwingen rûnom ‘It wie op in simmerjûn’.

Lês hjir de nijsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *