It wie op in simmerjûn

Pier21 mei Jan Arendz en Joke Tjalsma

Theo en Anneke ha elkoar op lettere leeftyd fûn. Theo helpt sa goed as er kin by it finen fan in noflik plak yn in fersoargingstehûs foar Anneke har heit en mem, Daniël en Wimmy. Dy binne op in leeftyd dat sy allang net mear op ‘en paad kinne mei Daniël syn grutte hobby, it draaioargel. Mar Daniël en Wimmy wolle net ôfhinklik wurde en ha hiele oare plannen. Tegearre wolle sy út it libben stappe, nei in lêste dûns op ‘It wie op in simmerjûn’.

Fuort nei it kulturele jier 2018 giet de tragikomeedzje ‘It wie op in simmerjûn’ fan Pier21 yn premiêre. De foarstelling lit fjouwer minsken sjen dy’t plannen meitsje foar de rest
fan har libben. Mar dat libben giet somtiden syn eigen gong … Betûfte akteurs Jan Arendz en Joke Tjalsma spylje sawol it jonge as it âlde stel. Sy steane foar it earst tegearre op it poadium yn dit nije stik fan Bouke Oldenhof. Earder skreau Oldenhof ‘Feteranen’, dat yn 2017 bekroand waard as bêste Frysktalige toanielstuk 2013-2016. It Fryske publyk ken Joke Tjalsma fan ‘Marijke Muoi’, dêr’t sy in glânsrol yn spile. Jan Arendz reizge resint troch de provinsje mei it suksesfolle ‘Bokwert’.

De regy fan ‘It wie op in simmerjûn’ is yn hannen fan Jos Thie, fêste regisseur by Pier21 en de man achter de grutte 2018-produksje ‘De Stormruiter’.

De foarstelling duorret ûngefear oardel oere en der sit gjin skoft yn.


Produsint: David Lelieveld
Tekst: Bouke Oldenhof
Regy: Jos Thie
Spilers: Jan Arendz en Joke Tjalsma
Produksjelieder en regy-assistint: Theo Smedes
Ûntwerp dekor & kostúms: Hadewych ten Berge
Ljochtûntwerp: Koos de Vries
Komposysjes/muzyk: Peter Sijbenga
Grime en kapwurk: Arjen van der Grijn
Artwork: Bernard Roorda
Technyk: Jeroen van Casteren

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Spyllist "It wie op in simmerjûn

"

datumtiidplaksealtillefoannûmer 
11-jan20.00Wergeatry out | pier21.nl058 255 2342Utferkocht
14-jan20.15Snitstry out | Theater Sneek0515 43 14 00Utferkocht
15-jan20.15Snitstry out | Theater Sneek0515 43 14 00West
16-jan20.15Snitspremière | Theater Sneek0515 43 14 00Utferkocht
18-jan20.00De Jouwert HaskeNUT JOUREUtferkocht
19-jan20.00LemmerDe Hege Fonnen0514 56 16 39West
20-jan15.00BurdaardMFC Het Spectrum0519 33 24 70West
23-jan20.15BurgumDe Pleats0511 46 15 56Utferkocht
25-jan20.00MantgumDe Wjukken058 250 14 58Utferkocht
26-jan20.15It HearrenfeanPosthuis Theater0513 61 94 94West
30-jan20.15FrjentsjerTheater de Koornbeurs0517 39 63 63Utferkocht
31-jan20.15GrinsStadsschouwburg Groningen050 368 03 68West
01-feb20.00It Heidenskipt Swaeigat0515 54 13 14Utferkocht
02-feb20.15DrachtenDe Lawei0512 33 50 50West
03-feb14.00DrachtenDe Lawei0512 33 50 50West
06-feb20.15 It HearrenfeanPosthuis TheaterPosthuis TheaterBesletten
07-feb20.00 BitgummoleDe Molewjuk06 135 036 60Utferkocht
08-feb20.30BalkDe Treemterwww.nutgaasterlan-sleat.nlUtferkocht
09-feb20.15DokkumTheater Sense0519 22 29 69West
10-feb15.00GoutumIen en Mien058 288 55 29Utferkocht
14-feb20.00RieDe Redeinfo@dorpshuisried.nlUtferkocht
15-feb20.00HijumDe Kampioen0518 43 14 00Utferkocht
16-feb20.00WommelsIt Dielshûs0515 33 15 66Utferkocht
17-feb15.00TytsjerkYn ‘e Mande0511 43 18 97Utferkocht
20-feb20.15Meppel
Dizze foarstelling is foarsjoen fan Nederlânske boppetiteling
Schouwburg Ogterop0522 25 42 42Utferkocht
21-feb19.00Ljouwert
Dizze foarstelling is ynklusyf de Publyksakademy fan it MCL mei sprekker Toine Heijmans. Klik hjir foar mear ynformaasje.
MCL, Pieter Bonnema Auditorium050 584 44 29Utferkocht
22-feb20.00Opende (GR)Baron Theater0594 65 95 50Utferkocht
23-feb20.00SondelDe Bining06 519 282 77Utferkocht
24-feb15.00WarnsDe Spylder06 272 268 18Utferkocht
27-feb20.00It HearrenfeanWoonzorgcentrum Anna SchotanusBesletten
28-feb20.30Amsterdam
Dizze foarstelling is foarsjoen fan Nederlânske boppetiteling
CC Amstel020 671 24 17West
01-mrt20.00HolwertMFA de Ynset06 144 558 74Utferkocht
02-mrt20.15De GordykDe Skâns0513 46 86 00Utferkocht
06-mrt20.00RyptsjerkDe Einekoer0511 43 22 42Utferkocht
07-mrt20.00DamwâldDe Kruisweg0511 70 55 80Utferkocht
08-mrt20.00GrouOSG de Sevenwolden06 220 972 93Utferkocht
09-mrt20.00NijhoarneDe Kiekenhof0513 54 14 61Utferkocht
10-mrt15.00Ysbrechtumit Nije Formidden06 142 996 66Utferkocht
13-mrt20.00BûtenpostThe Point0511 54 15 80Utferkocht
14-mrt20.30Utrecht
Dizze foarstelling is foarsjoen fan Nederlânske boppetiteling
Stadsschouwburg Utrecht030 230 20 23West
15-mrt20.15BoalsertMarne Theater0515 57 39 90Utferkocht
16-mrt20.00KoudumDe Klink0514 52 16 38Utferkocht
19-mrt20.00Sint AnnaparochieMFC Ons HuisBesletten
20-mrt20.00EanjumMFA de Dobbe06 134 025 33Utferkocht
21-mrt20.00It HearrenfeanWoonzorgcentrum Anna SchotanusBesletten
22-mrt20.00JirnsumDe 2 Gemeenten0566 60 15 50Utferkocht
23-mrt20.30LjouwertStadsschouwburg de Harmonie058 233 0 233Utferkocht
24-mrt15.00LjouwertStadsschouwburg de Harmonie058 233 0 233Utferkocht
24-mrt20.00Ljouwert | Ekstra foarstellingStadsschouwburg de Harmonie058 233 0 233Utferkocht