Extra voorstelling ‘It wie op in simmerjûn’

In het weekend op 23 en 24 maart 2019 sluit Pier21 de tour van de reisvoorstelling ‘It wie op in simmerjûn’ af in Stadsschouwburg De Harmonie. De belangstelling voor de theatervoorstelling is groot en daarom is er een extra voorstelling geprogrammeerd op zondagavond 24 maart 2019. In een verrassende dubbelrol spelen Jan Arendz en Joke Tjalsma onder regie van Jos Thie in een stuk geschreven door Bouke Oldenhof. De voorstelling laat vier mensen zien die plannen maken voor de rest van hun leven. Maar dat leven gaat soms z’n eigen gang…

De Leeuwarder Courant schreef “It is slagge om in swierwichtich ûnderwerp as de libbensein sa licht as in fear yn te kleurjen”. Met ‘It wie op in simmerjûn’ wordt het beladen thema voltooid leven aangesneden. Ben je als mens de dirigent van je leven? Kan je besluiten bij elkaar te horen? Houden je besluiten over (voltooid) leven en dood staand aan de rafelranden van je bestaan? “De thema’s van de aftakeling en de zelfverkozen dood hadden makkelijk kunnen leiden tot een zwaarmoedige
voorstelling die een actueel thema bespreekbaar maakt, maar daar heeft Thie zorgvuldig voor gewaakt. Hoe gecompliceerd de te berde gebrachte situaties ook mogen zijn, nergens wordt het tranentrekkend of zwaar op de hand. Integendeel”, aldus de Theaterkrant.

“De dialogen kidelje oan ien tried wei de mûlshoeken, wy laitsje om samar te sizzen om de dea”, Leeuwarder Courant. Naast de humor wordt het gemoed van het publiek geraakt. De wisselwerking tussen beide aspecten staat in de juiste verhouding tot elkaar. Regisseur Jos Thie heeft deze
voorstelling vol divergerende emoties en belangen haarfijn geregisseerd, tot op de vierkante centimeter. Hij laat zien wat nodig is om het Friese publiek een winterjûnenocht te bezorgen met een zomeravond die indruk maakt.

Bezoekers zijn onder de indruk en zijn enthousiast over de voorstelling. “It stik, de taal en it spyljen ha grutte yndruk op ús makke. It wie oangripend, herkenber, en hoewol dramatysk, wie it dochs net “swier“. Wy hiene júst faak, stille wille of in glim op ús gesicht”.

De voorstelling speelt nog tot en met 24 maart rondom in de provincie en is bijna overal uitverkocht. Daarom is er een extra voorstelling gepland op 24 maart 2019, 20.00 uur, in Stadsschouwburg De Harmonie. Kaarten zijn hier verkrijgbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *