It bêste fan 2015 neffens Sietse de Vries – Frysk Teater

-Út de LC fan freed 18 desimber- “De recensenten van deze krant presenteren hun top 3 van het afgelopen jaar. Wat maakte 2015 cultureel bijzonder? Beleef ook voorpret met hun tips voor het nieuwe jaar. FRYSK TEATER Sietse de Vries 1. De feteranen – Bouke Oldenhof De feteranen giet oer de polisjonele aksjes yn Ynje. It stik docht dat oan …

LC-aksje premjêre Life is Beautiful

Hjoed yn de Ljouwter Krante. Eksklusyf foar LC-abonnees: twadde kaartsje premjêre Life is Beautiful fergees. OP=OP! Kaarten binne hjir te keap!

Pier21 en Stichting Jan Vos brengen locatievoorstelling Kening fan ‘e Greide/Koning van het Grasland

Leeuwarden – Geïnspireerd door het burgerinitiatief ‘Kening fan ‘e Greide’ presenteert Stichting Pier21 (De Emigrant, Feteranen) in het voorjaar van 2017 de locatievoorstelling ‘Koning van het Grasland’. Het stuk is een coproductie van Pier21 en Stichting Jan Vos. De laatste is bekend van de productie MANSHOLT. Kening fan ’e Greide is een breed gedragen burgerinitiatief dat via cultuur, kennis en …

Ik denk dat iedereen komt

Bouke Oldenhof heeft in zijn stukje voor deze website op een treffende manier verteld, hoe de tekst van de Feteranen is ontstaan. Voor mij is de Feteranen begonnen in De Bidler, tijdens de voorstelling van De Emigrant door Freark Schmink en dorpsgenoot Theo Smedes. Op die avond geniet ik weer van een volle Bidler en van Freark die iedereen daar …

Winner winaksje UITfestival Ljouwert bekend!

Op it UITfestival (Ljouwert, 30 augustus) koenen besikers it tal letters riede fan in passaazje út Life is Beautiful. Dit wiene der 1456! Aly van den Berg út Ljouwert siet der 29 letters neist en wint mar leafst fjouwer kaarten foar de premjêre fan Life is Beautiful. De gelokkige winner is op ‘e hichte! Life is Beautiful ek jen? Sjoch …

Tip: radio útstjoering mei skriuwer Speerstra

‘Us gast is in Nederlânsk-Frysk skriuwer die wrâldferneamd is yn Fryslân mar Nederlân kent hem ek, want hy kin de skiednis meesterlik op ‘e nij fertelle. Dat bewiist hy ek no wer yn syn boek ‘Op klompen door de dessa’. ’ Sa begjint it fraachpetear mei de skriuwer op Radio 1 (útstjoering 31 july 2015). Fia dit linkje kinne jo …

Pier21 bringt kommend seizoen Klaasje Postma en Pauli Yap yn ‘Life is Beautiful’

Kommend seizoen toert Pier21 troch Fryslân mei it muzikale en oangripende ‘Life is Beautiful’. Klaasje Postma skreau de tekst en spilet de haadrol. Pianiste Pauli Yap frisselet wurken fan ûnder mear Bach, Beethoven en Schumann troch it stik. Gerard Wolters nimt de regy op him. De premjêre sil wêze op 17 jannewaris 2016 yn it Posthuis Theater op It Hearrenfean. …

Pier21 tip foar freed 15 maaie

Moarn yn Theater Sneek: Diederik van Vleuten mei ‘Daar werd wat groots verricht’. Lêste kâns yn Fryslân! De foarstelling is “echt super vet!” – neffens David dy it al twa kear sjoen hat. In yndruk: “Zelden werd een solodebuut zo unaniem geprezen. Op dringend verzoek herneemt theatermaker Diederik van Vleuten zijn monumentale en aangrijpende vertelling over de val van Nederlands-Indië. …

‘En hy iet in appel’

Meindert Reitsma van Skanomodu, E-magazine voor Friese cultuur, over ‘Feteranen’! Yn dizze temawike koe in besprek fan de foarstelling ‘Feteranen’ fan Pier21, mei Joop Wittermans en Freark Smink net ûntbrekke. Meindert Reitsma skreau mei ‘En hy iet in appel’ dat besprek. “In oar weardefol aspekt foar jonge minsken anno 2015 is dat it sjen lit hoe’t trauma’s ûntsteane, ferstoppe wurde en úteinlik ta …

Feteranen yn Posthuis Theater

Ôfrûne snein wie fotograaf Markus van Gelder oanwêzich fanút Feannet en Het Posthuis Theater by de middeisfoarstelling fan ‪#‎Feteranen‬. Hjirby in yndruk fan syn foto’s! Fotografy: Markus van Gelder