KANOET
wonderen van de vogelwereld

Kanoet’ is een interactieve natuureducatie voorstelling die de liefde voor de natuur aanwakkert bij kinderen. Acteur Theo Smedes (1980), bekend van de jeugdtheatervoorstelling Tomke, speelt de rol van Leon, een jongen wiens vader onderzoek doet naar wadvogels en die ervan droomt zelf te kunnen vliegen.

De voorstelling haalt de omgeving en de natuur de school in. Het decor bestaat uit een grote verzameling opgezette vogels die voorkomen in het Waddengebied en de hele wereld over vliegen zoals de: kanoet, rotgans, drieteenstrandloper, rosse grutto en lepelaar. De kinderen leren over het wonderlijke gedrag van wadvogels en de connectie van het waddengebied met Afrika en Siberië.

We bieden een rijk geïllustreerde lesbrief met vogelliedjes en kunstzinnige opdrachten. In samenwerking met Natuur- en Milieu Centra en de IVN bieden we lesmateriaal met uitleg over vogelsoorten die voorkomen in de directe omgeving van de school. Naar wens gaan we na de voorstelling met de kinderen op natuurexcursie.

Het verhaal
Leon bereidt in de klas een presentatie van zijn vader voor, maar die komt maar niet opdagen. Leon staat er alleen voor en gaat met behulp van internet op zoek naar informatie over waddenvogels en hij vertelt over wat hij van zijn vader heeft geleerd. Uiteindelijk krijgt hij via het digibord toch even contact met zijn vader die op de Siberische toendra zit bij een nest jonge kanoeten. Het is duidelijk dat zijn vader te laat gaat komen voor de klas, maar Leon bewijst dat hij zich goed alleen kan redden net zoals de kanoetenkuikens.

De ‘digitale rol’ van de vader wordt gespeeld door een echte professor, Theunis Piersma, Hoogleraar trekvogelecologie aan de RUG.

Cast en crew

Natuureducatie theatervoorstelling
Groep: 3-4-5-6
Speelperiode: maart t/m juni 2018 en september 2018 t/m juni 2019
Duur voorstelling: 40 min.
Kosten: Voor max. 80 kinderen per voorstelling inclusief digitaal lesmateriaal:
1 x spelen op 1 school € 425,-
2 x spelen op 1 school € 675,-
3 x spelen op 1 school € 940,-
Plaats: speellokaal/klaslokaal
optioneel: vogelexcursie/veldexcursie/wadexcursie

Aanmelden