Nijs oer use foarstellingen


PIER21

Pier21 is in yn 2012 troch teaterprodusint David Lelieveld en akteur Theo Smedes oprjochte stifting mei as doel it meitsjen fan teaterfoarstellingen.

Pier21 hat de ambysje har foarstellingen ek yn it bûtenlân te spyljen. De namme komt fan it plak dêr’t Nederlânske emigranten yn Kanada oan lân kamen: Pier nûmer 21 yn Halifax.

It bestjoer fan stichting Pier21 bestiet út Henk Hoen, Jan Douma en Jan Smit.


Skriuw jo in foar de nijsbrief